blog-10
FOTODYNAMISK TERAPI (PDT) MED DAGLJUS
Tyvärr finns inte instruktionsfilmen tillgänglig ännu. Vi hoppas på i början på juli. Använd broschyren du fått av din behandlade läkare/sköterska så länge!

Instruktion för självbehandling av aktiniska keratoser