AMELUZ®

treatment of actinic keratosis and basal cell carcinoma.

treatment of actinic keratosis and basal cell carcinoma.

Ameluz contains the active substance 5‑aminolevulinic acid. It is used in the treatment of:

  • mild to moderately thick actinic keratosis or whole areas affected by actinic keratosis in adults. Actinic keratosis are certain changes in the outer layer of the skin, which can lead to skin cancer.
  • superficial and/or nodular basal cell carcinoma that is not suitable for surgical treatment due to possible treatment-related morbidity and/or poorer cosmetic outcome in adults. Basal cell carcinoma is a skin cancer that can cause reddish, scaly patches or one or more lumps that bleed easily and do not heal.

After application, the active substance in Ameluz becomes a photoactive substance that accumulates in affected cells.

Illumination with appropriate light produces reactive oxygen-containing molecules that act on the target cells. This treatment is called photodynamic therapy (PDT).

Ovixan®

Ovixan®

Ovixan® (mometason furoate) is a potent glucocorticosteroid (group III) for symptomatic treatment of inflammatory skin diseases such as atopic dermatitis and psoriasis (excluding widespread psoriasis).

Oviderm®

Oviderm®

Oviderm® 250 mg/g cream – (propylene glycol). Indicated for treatment of dry skin. The cream can be applied as needed, preferably several times daily and always after contact with water. The cream can be used by adults (including older people), adolescents and children. Oviderm is a registered pharmaceutical product that can be prescribed and purchased OTC (Over The Counter).

Ameluz® (5-aminolevulinsyra) 78 mg/g gelATC: L01XD04, Rx, F.

Indikation: Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna.Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyriner, soja eller jordnötter. Porfyri.  Varningar och försiktighet: Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. Försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar.  Graviditet och amning: Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Produktresumé: 12/2023. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). Kontraindikationer: Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. Varningar och försiktighet: Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol och cetostearylalkohol som kan ge hudreaktioner. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras regelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. Graviditet och amning: Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2022-10-25. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. Förpackningsstorlek: 100 g och 500 g. 500 g ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Behandling av torr hud. Varningar och försiktighet: Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. Graviditet och amning: Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2021-12-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Ameluz-022-SE-240312