Healthcare professionals

Medicinal products for the treatment of various skin diseases.

Medicinal products for the treatment of various skin diseases.

On these pages, you can read more about our various medicinal products, order materials and give your consent to receive further product information or invitations to various training events. You will also find information if you would like to contact one of us personally.

Ovixan®

Ovixan®

 

Oviderm®

Oviderm®

 

Ameluz®

Ameluz®

 

Ovixan® (mometason furoate) is a potent glucocorticosteroid (group III) for symptomatic treatment of inflammatory skin diseases such as atopic dermatitis and psoriasis (excluding widespread psoriasis).

Oviderm® 250 mg/g cream – (propylene glycol). Indicated for treatment of dry skin. The cream can be applied as needed, preferably several times daily and always after contact with water. The cream can be used by adults (including older people), adolescents and children. Oviderm® is a registered pharmaceutical product that can be prescribed and purchased OTC (Over The Counter).

Ameluz® 78 mg/g gel (5-aminolevulinic acid) is indicated for treatment of actinic keratosis of mild to moderate severity and of field cancerization in adult and treatment of superficial and/or nodular basal cell carcinoma unsuitable for surgical treatment.

Contact

Contact

Find contact information to Galenica’s team working with dermatological medicines.

Clinical trial materials

Interested in clinical trial materials?

Interested in clinical trial materials?

We can scale your product from early development through phase III and ultimately to commercial manufacturing at Galenica or at a contract manufacturer of choice.

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Symptomatisk behandling av inflamma[1]toriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (ut[1]bredd plackpsoriasis undantagen). Kontraindikationer: Används inte vid fa[1]cial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala re[1]aktioner eller på skadad hud. Varningar och försiktighet: Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol och cetostearylalkohol som kan ge hudreaktioner. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras re[1]gelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. Graviditet och amning: Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2017-12-12. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. Förpackningsstorlek: 100 g och 500 g. 500 g ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Behandling av torr hud. Varningar och försiktighet: Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. Graviditet och amning: Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2021-12-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Ameluz® (aminolevulinsyra) 78 mg/g gel, Rx, F, ATC-kod L01XD04. Indikation: Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna.Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyriner, soja eller jordnötter. Porfyri. Kända fotodermatoser av varierande patologi och frekvens. Varningar och försiktighet: Fotodynamisk behandling (PTD) kan i mycket sällsynta fall vara en utlösande faktor för transitorisk global amnesi. Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. För patienter med ärftliga eller förvärvade koagulationsdefekter ska särskild försiktighet iakttas för att undvika blödning under förberedelsen av lesioner. Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar. Eventuell UV-behandling ska avbrytas före behandling. Samtidig användning av läkemedel med känd fototoxisk eller fotoallergen potential kan förstärka den fototoxiska reaktionen av fotodynamisk behandling. Graviditet och amning: Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: Mars 2022. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

022-SE-220525E