Meet the team

The team working with dermatological medicines.

The team working with dermatological medicines.

Meet our team at Galenica and find their contact information. Contact any of us personally or send an email to derma@galenica.se.

Eva Thomasson Lakey
Eva Thomasson Lakey
Area Manager Sweden North/East
eva.t.lakey@galenica.se
+46 (0)725 18 50 02
Sumia Barr
Sumia Barr
Area Manager Sweden South/West
sumia.barr@galenica.se
+46 (0)70 838 54 51
Ronnie Lindstrom
Ronnie Lindstrom
Nordic Product Manager
ronnie.lindstrom@galenica.se
+46 (0)733 13 92 09
Håkan Damgren
Håkan Damgren
Director Sales & Marketing
hakan.damgren@galenica.se
+46 (0)702 17 96 98

Contact us

If you have any queries regarding a Galenica product or licensing opportunities, please send an email to: derma@galenica.se or fill in the form below. If you need to report any side effects (adverse drug reactions, adverse events), please send an email to reklamationer@galenica.se.
For Iceland: Ef þú þarft að tilkynna einhverja aukaverkun (aukaverkun lyfs, meintilvik) vinsamlega sendu póst til safety@vistor.is.

* Required fields

I consent to Galenica AB's Privacy Policy.

Ameluz® (5-aminolevulinsyra) 78 mg/g gelATC: L01XD04, Rx, F.

Indikation: Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna.Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyriner, soja eller jordnötter. Porfyri.  Varningar och försiktighet: Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. Försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar.  Graviditet och amning: Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Produktresumé: 12/2023. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). Kontraindikationer: Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. Varningar och försiktighet: Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol och cetostearylalkohol som kan ge hudreaktioner. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras regelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. Graviditet och amning: Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2022-10-25. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. Förpackningsstorlek: 100 g och 500 g. 500 g ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Behandling av torr hud. Varningar och försiktighet: Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. Graviditet och amning: Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2021-12-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Ameluz-022-SE-240312