Order patient support material

Support your patients with information about PDT.

Fill in your order details

Fill in your contact details

I have read and understood Galenica AB´s Privacy Policy and I consent that Galenica AB process my personal data and to receive communications from Galenica AB on products, services, as well as medical and scientific information. My personal data is protected and processed in accordance with GDPR and Galenicas Privacy Policy. I can unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link included in future email communications sent to you.

Ameluz® (aminolevulinsyra) 78 mg/g gel, Rx, F, ATC-kod L01XD04. Indikation: Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna.Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyriner, soja eller jordnötter. Porfyri. Kända fotodermatoser av varierande patologi och frekvens. Varningar och försiktighet: Fotodynamisk behandling (PTD) kan i mycket sällsynta fall vara en utlösande faktor för transitorisk global amnesi. Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. För patienter med ärftliga eller förvärvade koagulationsdefekter ska särskild försiktighet iakttas för att undvika blödning under förberedelsen av lesioner. Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar. Eventuell UV-behandling ska avbrytas före behandling. Samtidig användning av läkemedel med känd fototoxisk eller fotoallergen potential kan förstärka den fototoxiska reaktionen av fotodynamisk behandling. Graviditet och amning: Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: Mars 2022. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

022-SE-220525E